De Weg naar een Gelukkig Leven in meer dan 100 talen, om de verschillende volken in zo’n 200 landen te bereiken. Meer dan 100 miljoen exemplaren zijn in omloop onder lezers over de hele wereld.

De Weg naar een Gelukkig Leven

Iedere cultuur in ieder tijdperk heeft vertrouwd op een morele code om algemene richtlijnen te geven voor een gedrag dat leidt tot sociale harmonie en voortbestaan. Hoewel veel van wat er in vroegere morele codes staat misschien niet zo relevant lijkt in deze 21e eeuw, waren ze wel relevant in de tijd dat ze werden geschreven. Ze hielpen bij het verzekeren van het voortbestaan van het gezin, de groep en de natie. Ze verschaften de middelen waarmee mensen de grondbeginselen van eerlijkheid en wederzijds vertrouwen in ere hielden. Kortom, de morele code zorgde voor algemeen geldende beginselen waardoor men in vrede, voorspoed en harmonie met elkaar kon leven.

Aan het begin van de jaren 1980 was, zoals L. Ron Hubbard het zo correct observeerde, de wereld een ware jungle geworden. De tekenen waren overal te zien. “Hebzucht is goed” was een populair gezegde uit die tijd, terwijl men op obscene wijze fortuinen vergaarde door manipulatie en fraude met aandelen. Indien kunst en amusement er een afspiegeling van waren, dan hebben de jaren 1980 het begin gemarkeerd van een werkelijk beangstigend tijdperk van achteloos en weerzinwekkend tekenend geweld. En wie kan vergeten dat de jaren 1980 gekenmerkt werden door geweld in Amerikaanse binnensteden, waar dertien- en veertienjarigen elkaar zonder enige wroeging vermoordden in “drive-by-shootings” en tijdens bendegeweld?

In deze wereld, waar normen en waarden ver te zoeken waren, presenteerde L. Ron Hubbard in 1981 zijn De Weg naar een Gelukkig Leven. Zijn aanpak was opvallend breedschalig, zowel in historisch als in cultureel opzicht. Net zoals alle oude culturen een morele code nodig hadden voor het voortbestaan van hun beschaving, stelde hij, zo heeft ook onze huidige cultuur daar behoefte aan. Want oude waarden waren verdwenen maar nog niet door nieuwe vervangen, terwijl op religie gebaseerde codes uit lang vervlogen tijden een geloof vereisten dat velen niet langer konden opbrengen. Hij kwam tot de conclusie dat theorieën die stellen dat kinderen vanzelf wel een morele houding zouden ontwikkelen, net zomin betrouwbaar waren. En zo schreef hij De Weg naar een Gelukkig Leven.

De drie edities van De Weg naar een Gelukkig Leven van L. Ron Hubbard: als hardback, als boekje en op dvd

Dit werk is de enige morele code gericht op een pragmatische, hightech en uiterst cynische samenleving. Het is het eerste werk van deze aard dat volledig gebaseerd is op gezond verstand en allesomvattend is. Het doet alleen maar een beroep op het gezonde verstand van de lezers en is bedoeld om hen te helpen, de leefregels in hun dagelijks bestaan feitelijk toe te passen. Ondanks de vele verschillen in nationale, politieke, raciale, religieuze of andere opzichten, moet ieder van ons als individuele mens zijn weg door het leven zien te vinden. Die weg, zoals De Weg naar een Gelukkig Leven ons leert, kan worden verbeterd indien de daarin gegeven leefregels bekend zijn en worden nageleefd.

Leven in een immorele samenleving kan uiterst moeilijk zijn, wanneer zelfs de meest fundamentele menselijke waarden belachelijk worden gemaakt. Om een dergelijke morele ontaarding om te keren, geeft dhr. Hubbard in De Weg naar een Gelukkig Leven 21 afzonderlijke leefregels die stuk voor stuk relevant zijn voor iedereen in onze ‘global village’. Ondertussen zijn van dit boekje, in meer dan tweehonderd landen en in zo’n honderd talen, meer dan honderd miljoen exemplaren in omloop en dat zullen er alleen nog maar meer worden. Tot dusver heeft dit werk vele eervolle vermeldingen gekregen van het Congres van de Verenigde Staten en zeer enthousiaste instemming van politiemensen, plaatselijke bestuurders, zakenlieden en onderwijskundigen. Het vormt de basis voor uiterst succesvolle campagnes zoals “Set a Good Example” (Geef het goede voorbeeld) en “Get Drugs Off Schoolgrounds” (Weg met drugs in scholen), waar meer dan twaalf miljoen Amerikaanse leerlingen, ouders en leraren in meer dan twaalfduizend lagere en middelbare scholen, bij zijn betrokken. Deze campagnes hebben daarnaast ook steunbetuigingen gekregen van zo’n 90 gouverneurs en wetgevers van staten, alsook van directeuren van drugsgebruikprogramma’s en van onderwijsafdelingen in honderden Amerikaanse gemeenschappen.

“Geluk is te vinden in zich bezighouden met activiteiten die de moeite waard zijn. Er is echter maar één persoon die met zekerheid kan zeggen waar jij je gelukkig bij zult voelen – en dat ben je zelf.”

En deze lof is welverdiend. Zo had een school in Ohio, alvorens deel te nemen aan een De Weg naar een Gelukkig Leven-programma, bijvoorbeeld regelmatig te lijden onder geweld en drugsgebruik, terwijl tests aantoonden dat het leesniveau van de studenten aanzienlijk lager lag dan wat acceptabel was. Na een twee jaar durende campagne van De Weg naar een Gelukkig Leven, was deze trend totaal omgekeerd en werd de school volledig drugsvrij verklaard en was het leesniveau gestegen tot ruim boven het nationaal gemiddelde.

Ook in de door geweld geteisterde wijk South Central in Los Angeles, waren de resultaten van de verspreiding van De Weg naar een Gelukkig Leven ronduit miraculeus. Nadat bijvoorbeeld verstokte bendeleden De Weg naar een Gelukkig Leven hadden gelezen (of voorgelezen hadden gekregen), verwijderden ze vrijwillig graffiti van 130 gebouwen in hun buurt en deelden zij honderden exemplaren van het boekje uit aan buurtbewoners. Onmiddellijk na de rellen van 1992 en de aardbeving van 1994 in Los Angeles, inspireerde het boekje ook tot voedseldistributie en schoonmaakacties. Zoals een van de initiatiefnemers van de Ouders van Watts groep zei: “We delen deze boekjes nu ongeveer twee tot drie maanden uit. Behalve dit boekje is er geen andere verandering geweest – en we zien wel degelijk een verandering en die kunnen we alleen maar aan De Weg naar een Gelukkig Leven toeschrijven.”

Morele Leefregels van De Weg naar een Gelukkig Leven

1. Zorg goed voor jezelf.

2. Wees gematigd.

3. Leid geen losbandig seksleven.

4. Houd van kinderen en help hen.

5. Toon respect voor je ouders en help hen.

6. Geef het goede voorbeeld.

7. Streef ernaar met de waarheid te leven.

8. Maak je niet schuldig aan moord.

9. Doe niets wat onrechtmatig is.

10. Steun een overheid die is opgezet ten behoeve van de gehele bevolking en als zodanig functioneert.

11. Breng mensen van goede wil geen schade toe.

12. Bescherm en verbeter je omgeving.

13. Maak je niet schuldig aan diefstal.

14. Wees het vertrouwen van anderen waard.

15. Kom je verplichtingen na.

16. Wees actief.

17. Wees bekwaam.

18. Respecteer de geloofsovertuiging van anderen.

19. Probeer te voorkomen dat je anderen iets aandoet waarvan je niet wilt dat zij het jou aandoen.

20. Probeer anderen te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden.

21. Zorg dat het in alle opzichten goed met je gaat.

Titels van de 21 leefregels: met de volledige tekst die bij deze leefregels hoort, krijgen lezers een veelomvattende gids voor een beter leven en op die manier wat een Weg naar een Gelukkig Leven precies inhoudt

Ook internationaal heeft dhr. Hubbard’s De Weg naar een Gelukkig Leven bewezen een belangrijke katalysator te zijn voor positieve verandering. In het Zuid-Afrikaanse township Soweto verkreeg een campagne gebaseerd op de leefregel “Bescherm en verbeter je omgeving” steun van de grootste nationale levensmiddelenketen en van vakbonden, nadat verspreiding van het boekje drastische verbeteringen in de relaties in de gemeenschap teweegbracht. Een inwoner vertelde: “Het geweld is hier dusdanig afgenomen, dat wij nu samen om de tafel kunnen zitten en onze standpunten kunnen uitwisselen. Deze verstandhouding is het resultaat van uw fantastische boekjes.” Nog een andere zeer geslaagde campagne in de Zuid-Afrikaanse stad Pietermaritzburg zorgde voor een dermate verminderde spanning tussen de verschillende rassen dat de Zuid-Afrikaanse politie 114.000 boekjes van De Weg naar een Gelukkig Leven bestelde – één voor elke agent in het land. In de provincies Gauteng en Oostkaap namen de anglicaanse kerk en de pinksterbeweging het boekje in zijn geheel over.

Maar dat is nog lang niet alles. Wetshandhavers in Moskou hebben exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven bij zich met het volgende voorwoord: “Dit boekje wordt u aanbevolen door de gemeentepolitie van Moskou, in de hoop dat het u zal helpen een beter en gelukkiger leven te leiden.” De volledige tekst werd ook nog eens afgedrukt in de grootste krant van Moskou, vanwege het feit dat het herhaaldelijk had bewezen een kalmerende werking te hebben op onrustige bevolkingsgroepen. Om nog twee voorbeelden te noemen: het beëindigen van politiek geweld in Thailand, wordt officieel toegeschreven aan het verzadigen van het land met boekjes, en toen De Weg naar een Gelukkig Leven onder Congolese rebellengroeperingen werd verspreid, legden ze daadwerkelijk hun wapens neer.

Om alle bovenstaande redenen en nog andere is De Weg naar een Gelukkig Leven in heel Colombia een beweging op zich geworden. De uitgevers van het dagblad El Tiempo verklaarden dat de oorsprong van het geweld in hun land “niet in de politiek, maar in de ziel van ons volk” lag, en drukten gedeelten van het boekje af om de algemene onrust tot bedaren te brengen. Met hetzelfde doel bestelden militaire bevelhebbers in Colombia dertigduizend exemplaren van het boekje en verspreidden deze onder soldaten die in de narcopolitieke vuurlinie staan, terwijl de Nationale Coördinator van de Jeugdpolitie opdroeg om het boekje onder zo’n veertig patrouille-eenheden te verspreiden. Om niet achter te blijven gaf de Minister van Onderwijs daarnaast goedkeuring om het boekje als lesmateriaal toe te voegen aan het leerplan voor alle basisscholen. Sindsdien is het aantal drugsgerelateerde moorden afgenomen tot het laagste niveau in decennia en dit valt ontegenzeglijk samen met de verspreiding van het boekje.

Tegenwoordig is de algemene aanval op de verloederde normen en waarden natuurlijk overal zichtbaar. Deze komt in vrijwel elk politiek referendum aan de orde en heeft aanleiding gegeven tot talrijke artikelen, boeken en documentaires. In hoeverre deze indringende oproep tot een heropleving van normen en waarden werd geïnspireerd door dhr. Hubbard’s werk, is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar met De Weg naar een Gelukkig Leven heeft hij duidelijk een koers uitgestippeld naar grotere verdraagzaamheid, vrede en wederzijds vertrouwen. 

The Way to Happiness Foundation International in Glendale, Californië, waar de wereldwijde distributie naar meer dan tweehonderd landen en naar meer dan honderd miljoen mensen wordt gecoördineerd