Duizenden plaatselijke en internationale prijzen en erkenningen zijn aan dhr. Hubbard uitgereikt voor zijn humanitaire werk, en voor zijn doorbraken op het gebied van drugsrehabilitatie, reclassering van criminelen en onderwijs.

Filantroop
PRIJZEN & ERKENNINGEN

De technologie van dhr. Hubbard op het gebied van drugsrehabilitatie en ontgifting, reclassering van criminelen, studie, geletterdheid en zijn gids naar een beter leven gebaseerd op gezond verstand – De Weg naar een Gelukkig Leven – hebben bijna een miljard mensen in zo’n 200 landen geraakt.

Honorary Award – Leeuwkop Gevangenis

Uitgereikt aan L. Ron Hubbard door de gevangenen van de Leeuwkop gevangenis in Zuid-Afrika voor zijn technologie voor de reclassering van criminelen: “U heeft weer hoop gebracht in vele levens. U heeft onze Zuid-Afrikaanse gevangenissen veranderd van een plek van pijn en leed naar een plek van hoop en leven.”

Slechts één voorbeeld onder vele is de Leeuwkop Gevangenis – de notoir meedogenloze, maximaal beveiligde gevangenis buiten Johannesburg in Zuid-Afrika. Na het invoeren van Criminon – het reclasserings­programma gebaseerd op de doorbraken van L. Ron Hubbard op dat terrein – was het geweld in de celblokken bijna helemaal verleden tijd. Als erkenning voor de verbazingwekkende impact van dhr. Hubbard’s technologie, kenden de gevangenen in Leeuwkop hem de volgende prijs toe, waarvan de inscriptie als volgt leest: “U heeft weer hoop gebracht in vele levens. U heeft onze Zuid-Afrikaanse gevangenissen veranderd van een plek van pijn en leed naar een plek van hoop en leven.”

In een andere gevangenis brachten soortgelijke verbazingwekkende resultaten het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Panama er toe L. Ron Hubbard officieel te erkennen voor “zijn behulpzame humanitaire werk en functionerende spirituele technologie die iedere persoon in de Centro Femenino de Rehabilitacion Cecilia Orillac de Chiari gevangenis helpt en bovendien gezinnen opnieuw bijeenbrengt”.

Officiële Blijk van Erkentelijkheid – Dangerous Drugs Board, Kantoor van de Filipijnse President

Uitgereikt aan dhr. Hubbard door de voorzitter van de Dangerous Drugs Board voor “zijn humanitaire werk op het terrein van drugsvoorlichting en drugsrehabilitatie en voor zijn relevante technologieën die in de Filipijnen zijn ingevoerd en geïmplementeerd (...) en daarbij hebben bijgedragen aan de uiterst succesvolle uitvoering van onze nobele visie van een drugsvrij land”.

Dan is er de technologie van L. Ron Hubbard voor drugsrehabilitatie en ontgifting die nu in zo’n 50 landen gebruikt wordt. Onder de indruk van de effectiviteit en het succes van die programma’s, kende de voorzitter van de Filipijnse Dangerous Drugs Board een gedenkplaat toe aan L. Ron Hubbard waarop hij formeel werd erkend voor “zijn humanitaire werk op het terrein van drugsvoorlichting en drugsrehabilitatie en voor zijn relevante technologieën die in de Filipijnen zijn ingevoerd en geïmplementeerd (...) en daarbij hebben bijgedragen aan de uiterst succesvolle uitvoering van onze nobele visie van een drugsvrij land”.

Honoraire Brandweerhelm van New York – NY City Fire Department

Geschonken aan L. Ron Hubbard door brandweerlieden uit de stad na het succes van het New York Rescue Workers Detoxification Project, en met de inscriptie: “Aan onze broeder, L. Ron Hubbard, van uw broeders van de New York City Fire Department, we eren u met deze helm, een symbool van ons motto, ‘om leven en eigendommen te beschermen’ wat het erfgoed van uw technologie belichaamt, 2 augustus 2003.”

W.E.B. DuBois Outstanding Leadership Award – NAACP

Toegekend aan dhr. Hubbard voor zijn humanitaire werk op het gebied van onderwijs en geletterdheid.

Dhr. Hubbard’s ontgiftingsprogramma wordt eveneens erkend vanwege de wonderbaarlijke resultaten die werden behaald bij het rehabiliteren van de New Yorkse brandweerlieden die na de aanslag van 9/11 enorm leden. In het bijzonder richtte het New York Rescue Workers Detoxification Project – waarin de baanbrekende technologie van L. Ron Hubbard werd gebruikt – zich op de lichamelijke problemen van die mensen die blootgesteld waren geweest aan ongekende hoeveelheden giftige stoffen, gas en dampen op Ground Zero. Na het volslagen succes van het project schonken de brandweerlieden van New York dhr. Hubbard een Honoraire Brandweerhelm van New York, met de inscriptie: “Aan onze broeder, L. Ron Hubbard, van uw broeders van de New York City Fire Department, we eren u met deze helm, een symbool van ons motto, ‘om leven en eigendommen te beschermen’ wat het erfgoed van uw technologie belichaamt, 2 augustus 2003.”

De onderwijstechnologie van L. Ron Hubbard wordt niet alleen gebruikt in zo’n 70 landen op zes continenten, maar met meer dan 30 miljoen studenten die aan die programma’s hebben meegedaan, is de invloed van dhr. Hubbard’s technologie in hele landen merkbaar.

Daarom ontving L. Ron Hubbard de W.E.B. DuBois Outstanding Leadership Award van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP, Nationale Vereniging voor de Bevordering van Gekleurde Mensen), alsmede een officiële erkenning van het Congres on Racial Equality (CORE) voor innovatieve technologie die “hernieuwde hoop heeft geschonken aan kinderen en volwassenen in het hele land door toegenomen geletterdheid en begrip”.

 

VERDERE SELECTIE UIT
PRIJZEN & ERKENNINGEN

En hoewel het onmogelijk is om de duizenden erkenningen te vermelden die dhr. Hubbard voor zijn humanitaire werk heeft gekregen – dat nu door meer dan 1800 overheidsinstellingen wordt gebruikt – volgt hier een korte selectie van erkenningen, proclamaties en prijzen:

Mexicali Police Cap – Mexicali Hoofdcommissaris van Politie: Ter ere van dhr. Hubbard’s ontdekkingen op het terrein van drugsrehabilitatie en de reclassering van criminelen kent de Hoofdcommissaris van Politie van Mexicali aan L. Ron Hubbard de titel van Erecommissaris toe.

International Civil Golden Award – Civil Forum Nepal: Toegekend aan L. Ron Hubbard voor “zijn bijzondere bijdragen aan het volk van Nepal op het terrein van Onderwijs, Drugsrehabilitatie en voor de Spirituele Genezingstechnologie van Dianetics”.

Human Rights and Peace Award – Universal Peace Federation: Toegekend aan dhr. Hubbard voor zijn werk als een “grote filantroop en vredesstichter”.

Lifetime Achievement Award – Boy Scouts of America: Toegekend aan L. Ron Hubbard “voor zijn humanitaire werk ter verbetering van de mensheid”.

Blackfoot War Bonnet – Blackfoot Society: Toegekend aan L. Ron Hubbard als erkenning voor zijn levensreddende technieken voor drugsrehabilitatie en onderwijs.

Officiële Blijk van Erkentelijkheid – Sociaal Rehabilitatiecentrum voor de Jeugd van Transbaikalia-Nadezhda, Rusland: Toegekend “in waardering aan L. Ron Hubbard – de filosoof, wetenschapper en filantroop die een onschatbare bijdrage leverde aan de vooruitgang van de mensheid”.

Fellow – International Oceanographic Foundation: Toegekend voor dhr. Hubbard’s bijdrage aan de vooruitgang en uitbreiding van de kennis en ontdekkingen in oceanografie en oceanologie.

Gift to Mankind Award – Onderwijzers van Valencia, Venezuela: Erkennen dhr. Hubbard voor zijn studietechnologie.

Certificate of Appreciation – Ministerie van Onderwijs van Venezuela: Toegekend als erkenning voor dhr. Hubbard’s onderwijstechnologie.

Certificate of Acknowledgment – Ministerie van Justitie van Venezuela: Ter waardering van dhr. Hubbard’s ontwikkelingen op het terrein van communicatie, gebruikt in Venezolaanse programma’s voor jeugdcriminaliteit.

Silver Cup – Raad van de Provincie Marche, Italië: Toegekend als erkenning van L. Ron Hubbard als onderwijsdeskundige en filosoof.

World Peace Day Award – City of Sacramento, Californië: Ter erkenning van L. Ron Hubbard als de Grondlegger van Dianetics en Scientology met de visie van een wereld zonder oorlog en criminaliteit.

Certificate of Commendation – City of Washington DC: Ter erkenning van L. Ron Hubbard voor de leefregel, “Bescherm en verbeter je omgeving”, uit De Weg naar een Gelukkig Leven.

Pioneer Environmentalist Award – Earth Society Foundation, New York, New York: Met waardering uitgereikt aan L. Ron Hubbard, “Pionier Milieubeschermer” voor zijn bijdragen aan een betere plaats om te leven.

Blijk van Erkentelijkheid – Onderwijscommissie, Gemeenteraad van Mexico-Stad: Ter erkenning van L. Ron Hubbard voor zijn studietechnologie.

Senaatserkenning – Rome, Italië: Ter erkenning van de diepe menselijke waarden van de werken van L. Ron Hubbard.

Officiële Blijk van Erkentelijkheid – Minister van Onderwijs, Gambia: Ter bevestiging van de bijdragen van dhr. Hubbard’s technologie uit naam van de mensen van Gambia.

Herdenkingspostzegels – Postdienst, Zwitserland: Vier postzegels werden opgedragen aan L. Ron Hubbard door de Posterijen van Zwitserland voor zijn vele humanitaire werken.

Verklaring van Blijk van ErkentelijkheidNationaal Polytechnisch Instituut van Mexico: Ter erkenning van L. Ron Hubbard’s ontwikkeling van een technologie van studeren.

BevestigingMinisterie van Buitenlandse Zaken, Nepal: Ter erkenning van L. Ron Hubbard voor de ontwikkeling van een filosofie en technologie van studeren.

House Resolution – Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Porto Rico: Een resolutie werd toegekend aan L. Ron Hubbard voor zijn humanitaire werk op het terrein van ontgifting en de reclassering van criminelen.

Citation – Commonwealth of Pennsylvania House of Representatives: Toegekend ter erkenning van L. Ron Hubbard’s levenslange werk en als vrijheidsstrijder. 

Academic DiplomaWorld Academy for Science, Fine Arts and Culture, Sint Petersburg, Rusland: Toegekend voor de bijdragen van dhr. Hubbard als schrijver en wetenschapper, die fundamentele ontdekkingen deed op het terrein van het menselijk verstand.

Officiële Blijk van ErkentelijkheidDetective Chief Superintendent, gep., Scotland Yard: Toegekend aan L. Ron Hubbard voor zijn humanitaire nalatenschap.

Eagle Claw and Tail Feather RecognitionSamson Cree Nation: Toegekend aan L. Ron Hubbard door de Chief van de Samson Cree Nation. Toegekend als de hoogste eer die door de Cree kan worden gegeven omdat de adelaar het dichtst bij de Schepper vliegt.

Freedom StatueProbation Officers of South Africa: Toegekend aan L. Ron Hubbard ter erkenning van zijn ontwikkelingen op het terrein van de reclassering van criminelen.

Resolutie – Senaat van Porto Rico: Voor L. Ron Hubbard’s bijdragen aan de mensheid, het verklaart dat zijn humanitaire en filosofische ideeën een motivatie en een voorbeeld voor toekomstige generaties zijn. Dit werd unaniem aangenomen door de 29 leden van de Senaat van Porto Rico en getekend door de voorzitter van de Senaat.

Sleutels tot Steden

Shreveport, Louisiana
Kansas City, Missouri
Miami Beach, Florida
Amarillo, Texas
Concord, Californië
Durham, North Carolina
Hidalgo State, Mexico
Lafayette, Louisiana
Baton Rouge, Louisiana
New Orleans, Louisiana
Mazatlán, Sinaloa, Mexico
Katmandu, Nepal

Ereburger
Galveston, Texas
Santa Fe, New Mexico
Gretna, Louisiana
New Orleans, Louisiana
Riverside, Californië
Phoenix, Arizona
Ketchikan, Alaska

L. Ron Hubbard Street/Way

Wichita, Kansas
Elizabeth, New Jersey

Los Angeles, Californië

L. Ron Hubbard Dag
Salt Lake City, Utah
Reno, Nevada
Providence, Rhode Island
Mesquite, Texas
Birmingham, Alabama
Oakland, Californië
Louisville, Kentucky
Helena, Montana
Little Rock, Arkansas
Atlanta, Georgia
Wichita, Kansas
Jacksonville, Florida
Chicago, Illinois
Columbus, Ohio
Indianapolis, Indiana
Covington, Kentucky
Baltimore, Maryland
Grand Prairie, Texas
Austin, Texas
Compton, Californië
Des Moines, Iowa
Detroit, Michigan
New Orleans, Louisiana
Minneapolis, Minnesota
Topeka, Kansas
Yonkers, New York
Mobile, Alabama
Cedar Rapids, Iowa
Cleveland, Ohio
Bridgeport, Connecticut
Raleigh, North Carolina
Redding, Pennsylvania
Roanoke, Virginia
Tulsa, Oklahoma
Williamsburg, Virginia
Tucson, Arizona
Camden, New Jersey
Hartford, Connecticut
Albuquerque, New Mexico
Schenectady, New York
Huntington Beach, Californië
Fort Myers, Florida
San Jose, Californië
Carson City, Nevada
Kitchener, Ontario, Canada
Memphis, Tennessee
Battle Creek, Michigan
Newport News, Virginia
New Albany, Indiana
Gainesville, Florida
Omaha, Nebraska
Lafayette, Louisiana
Harrisburg, Pennsylvania
Port Angeles, Washington
West Haven, Connecticut
Portsmouth, New Hampshire
Houston, Texas
Orlando, Florida
Wilmington, Delaware
Brunswick, Georgia
Cranston, Rhode Island
Myrtle Beach, South Carolina
Jackson, Mississippi
Syracuse, New York
Scranton, Pennsylvania
Richmond, Virginia
Newark, New York
Fresno, Californië

L. Ron Hubbard Maand
State of Ohio
Kansas City, Kansas
Dodge City, Kansas
East St. Louis, Illinois
Tuskegee, Alabama
Opa-Locka, Florida
Riverside, Californië