Oplossingen voor Onderwijs

“De kinderen van vandaag vormen de beschaving van morgen.” – LRH

Al in 1950 waarschuwde L. Ron Hubbard dat elke achteruitgang in de kwaliteit van het onderwijs een ernstige invloed zou hebben op de kwaliteit van het leven. In het bijzonder en haarscherp:

“Elke samenleving heeft bij het aanpakken van de problemen van het onderwijs het doel en oogmerk de bekwaamheid, het initiatief en het culturele niveau en hiermee ook het niveau van voortbestaan van die samenleving te verhogen. En als een samenleving ook maar één van die dingen vergeet, zal zij zichzelf door haar eigen onderwijsmethoden vernietigen.”

Tientallen jaren later werd deze waarneming van dhr. Hubbard met schrikwekkende juistheid bevestigd en lijkt de aanhoudende afbraak van veel van onze sociale infrastructuur onstuitbaar, tenzij aan de verslechtering van ons onderwijs­systeem een halt wordt toegeroepen. Om slechts enkele verontrustende feiten aan te halen: meer dan 45 procent van alle leerlingen die de middelbare school verlaten of die hun diploma behalen, hebben niet de vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven, die minimaal vereist worden in het dagelijkse leven; het percentage “drop-outs” op de Amerikaanse middelbare scholen in achterstandswijken, schommelt rond de 30 procent; en volgens de voorzitter van een vereniging van leerkrachten stopt bijna 50 procent van alle nieuwe leerkrachten er binnen vijf jaar na hun aanstelling mee, wat gedeeltelijk te wijten is aan fysieke bedreigingen; en de resultaten van de schooltoetsen van Amerikaanse leerlingen is gezakt tot een niveau dat aanzienlijk lager ligt dan dat van leerlingen van enkele tientallen jaren geleden.

Ook elders in onze westerse beschaving zijn de feiten weinig bemoedigend. Een Britse overheidsstudie meldde dat een kwart van de Engelse beroepsbevolking niet in staat is de prijzen van een hamburger, patat, appeltaart en koffie bij elkaar op te tellen. Bovendien was een op de vijf Britse leerlingen niet in staat om Groot-Brittannië op een wereldkaart aan te wijzen. Alles bij elkaar genomen leiden deze trieste cijfers tot een deprimerend economisch scenario, met jaarlijkse verliezen voor bedrijven in productie en herscholingskosten die inmiddels oplopen tot zo’n 250 miljard dollar. Wanneer we bovendien een verband leggen tussen analfabetisme en criminaliteit, zijn de mislukkingen die samenhangen met het onderwijs in de wereld, te somber om in aantallen uit te drukken.