“Met gebruikmaking van moderne toepassing
van de wetenschappen werd het mogelijk om
opnieuw het basisvraagstuk te beschouwen,
Wat is de Mens? Wat is zijn relatie met
het universum? Wat is het universum?”

– L. Ron Hubbard

Foto door L. Ron Hubbard

Filosofie triomfeert na 2000 jaar
door L. Ron Hubbard

In wat neerkomt op een ondubbelzinnig statement van de plek van Scientology binnen de traditie van de filosofie, volgt hier de door L. Ron Hubbard geschreven tekst van “Filosofie triomfeert na 2000 jaar”. Het werd eind februari 1966 geschreven. In dit werk geeft hij erkenning aan de mensen die hij als de rechtmatige voorlopers zag van Dianetics en Scientology, in het bijzonder de Griekse filosofen Aristoteles, Socrates, Plato en Euclides.

Filosofie ging niet samen met het Oude Griekenland ten onder.

Uit de Natuurfilosofie van die tijd kwam wetenschap voort.

De wonderen van auto’s van chroom en staal, van vliegtuigen, de atoombom en zelfs van satellieten, vinden hun oorsprong in de degelijke basis van de Griekse Filosofie.

Maar Socrates, Aristoteles, Euclides, Thales, Heraclitus, Parmenides, Democritus, Pythagoras, Plato en alle anderen hadden, toen zij hun kennis op de wereld loslieten, niet het vervaardigen van materiële dingen op het oog.

Zelfs al ontwikkelden al deze geweldige dingen zich uit het Griekse gedachtegoed en de Griekse wiskunde, toch dachten “de groten” van de filosofie dat ze gefaald hadden.

Zelfs al ontwikkelden al deze geweldige dingen zich uit het Griekse gedachtegoed en de Griekse wiskunde, toch dachten ‘de groten’ van de filosofie dat ze gefaald hadden.

En dat was ook zo. Tot nu toe dan.

En dat was ook zo. Tot nu toe dan.

Hun filosofisch doel was namelijk het begrip van de geest van de Mens en zijn relatie met het Universum. En hier konden ze alleen maar over speculeren. Ze hebben nooit hun opvatting bewezen dat de Mens een spiritueel wezen was, gehuld in een omhulsel van vlees en bloed; ze konden het alleen maar beweren.

Zo raakten ze bedolven onder de lawine van bijgeloof die de wereld gedurende de duistere middeleeuwen overspoelde.

Waarom faalden ze? Ze hadden de hogere wiskunde en elektronica nodig die meer dan tweeduizend jaar later uit hun filosofieën zouden voortkomen.

Ze werden ontwikkeld, maar ze werden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld waren en de Mens keerde zijn hoogverheven dromen de rug toe, terwijl niemand ooit begreep waarom hij vliegtuigen bouwde om steden te bombarderen en atoombommen om de Mensheid uit te roeien.

Tot Scientology dan.

Daarin komen de doelen van de Griekse Filosofie weer tot leven.

Met gebruikmaking van moderne toepassing van de wetenschappen werd het mogelijk om opnieuw het basisvraagstuk te beschouwen, Wat is de Mens? Wat is zijn relatie met het universum? Wat is het universum?

Na meer dan dertig jaar van zorgvuldige navorsingen en onderzoek kan Scientology met wetenschappelijke zekerheid deze vragen beantwoorden en kan deze antwoorden ook bewijzen.

Dit is heel opzienbarend.

Het werk van Thales, Heraclitus, Parmenides en Democritus is zo achterhaald, dat we bijna zijn vergeten wat zij wilden ontdekken. Maar als je de geschriften van hun werk van meer dan tweeduizend jaar geleden raadpleegt, dan zul je zien wat het was.

Ze wilden dat de Mens de kennis bezat. En ze zijn daarin geslaagd. Ze legden voor de Oude Grieken een stevige fundering waarop verder gebouwd kon worden. En meer dan tweeduizend jaar later, kunnen we alle bewijsmateriaal dat zij nodig hadden overleggen.

Dat bewijs, de waarheden ervan en het grote potentieel ervan aan verbetering voor het individu en voor de gehele Mensheid, bestaat vandaag de dag als voltooid werk in Scientology.

Wij hebben de ster bereikt die zij zagen. En we weten wat die ster inhoudt. Je ontdekt de waarde ervan wanneer je Scientologist wordt, een wezen dat zichzelf, het leven en het Universum heeft leren kennen en dat de mensen om zich heen kan helpen om de sterren te bereiken.