“Zonder dus op enige manier
iemands geloof te veroordelen of te minachten,
ontstond Scientology uit de as van een zielloze wetenschap
en stelde en beantwoordde opnieuw de eeuwige vragen.”

– L. Ron Hubbard

Foto door L. Ron Hubbard

Scientology Antwoorden
door L. Ron Hubbard

Geschreven als een bijbehorende tekst voor “Filosofie triomfeert na 2000 jaar”, presenteert dhr. Hubbard in het uit 1966 daterende stuk “Scientology Antwoorden” een panorama van vrijheid zoals nog nooit door de filosofen voor mogelijk was gehouden.

De Mens heeft een groot aantal vragen gesteld over zichzelf.

Vragen zoals: “Wie ben ik?” “Waar kom ik vandaan?” “Wat is de Dood?” “Is er een Hiernamaals?”

Ieder kind stelt zichzelf die vragen, maar de Mens kreeg eigenlijk nooit antwoorden die hem lang tevredenstelden.

Religies hebben uiteenlopende antwoorden op die vragen en eigenlijk horen ze aan het gebied van de religieuze filosofie toe, aangezien dat het terrein van de kennis van de Mens is dat trachtte ze te beantwoorden.

Religies hebben uiteenlopende antwoorden op die vragen en eigenlijk horen ze aan het gebied van de religieuze filosofie toe, aangezien dat het terrein van de kennis van de Mens is dat trachtte ze te beantwoorden.

De antwoorden varieerden door de eeuwen heen en waren van volk tot volk verschillend en deze verscheidenheid op zich is het struikelblok dat ongeloof in geloofsovertuigingen introduceert. Omdat mensen de antwoorden op bovenstaande vragen niet langer reëel vinden, verdwijnen oude religies.

De achteruitgang van het christendom wordt gekenmerkt door modern cynisme over een hel waar men voor eeuwig zal branden en een hemel waar men voor eeuwig de harp zal bespelen.

Materialistische wetenschappen hebben getracht het volledige gebied onderuit te halen, door het probleem af te doen met behulp van het evenzeer onmogelijke antwoord dat men enkel vlees is en dat al het leven is ontstaan uit een spontane, toevallige ontbranding uit een zee van ammonia. Zulke ‘antwoorden’ klinken meer als pre-boeddhistisch India, waar werd gezegd dat de wereld door zeven olifanten werd gedragen die op zeven pilaren stonden die weer op een schildpad stonden en, uit ergernis over de vraag van het kind waar die schildpad dan op stond: “Modder! En vanaf dat punt naar beneden is er alleen modder!”

Eigen aan Waarheid is dat als men het weet, er zelfs meer dingen worden begrepen. De wantoestanden en het verval van Azië hebben de neiging hun concepten te invalideren als Waarheid, en in het Westen, waar soldaten op de gesp van de riem van de verslagen vijand “Gott mit Uns” [“God zij met ons”] zagen staan, maakten oorlogen meestal een einde aan de overheersing van de toenmalige kerken – want God kon toch immers niet achter beide zijden van zulk duivels werk staan, zo redeneerden de soldaten.

Zelfs het nobele gebod van Christus “Heb uw naaste lief” lijkt dezer dagen in een wereld van inkomstenbelasting, inflatie en het afslachten van burgerbevolkingen uit naam van vrede, van minder invloed te zijn.

Zonder dus op enige manier iemands geloof te veroordelen of te minachten, ontstond Scientology uit de as van een zielloze wetenschap en stelde en beantwoordde opnieuw de eeuwige vragen.

Dat de antwoorden de kracht van Waarheid hebben, is door de resultaten bewezen. In plaats van de ziekten van religieus India, zijn Scientologists zelden ziek. In plaats van binnenlandse conflicten zoals de ongeregeldheden van Alexandrië, leven Scientologists in relatieve harmonie met elkaar en bezitten ze vaardigheden die relaties snel herstellen.