“Scientology is de wetenschap van weten hoe achter antwoorden te komen. Het is een wijsheid in de traditie van een tienduizend jaar oude zoektocht in de Aziatische en Westerse beschavingen. Het is de Wetenschap van Menselijke Aangelegenheden, een wetenschap die zich bezighoudt met de levensbeleving en de zijndheid van de Mens en die hem een weg naar grotere vrijheid laat zien.”
– L. Ron Hubbard

Boeken & Lezingen over
Dianetics & Scientology

Er is geen uitspraak van L. Ron Hubbard die hem juister typeert dan de volgende: “Ik help anderen graag en ik reken het tot mijn grootste genoegens in het leven om te zien hoe iemand zichzelf bevrijdt van de schaduwen die zijn leven versomberen.” 

De materialen van Dianetics en Scientology omvatten de grootste hoeveelheid informatie die ooit bijeen is gebracht over het verstand, het spirituele en het leven, nauwgezet verfijnd en gesystematiseerd door L. Ron Hubbard in vijf decennia van research, onderzoek en ontwikkeling. De resultaten van dat werk vinden hun weerslag in honderden boeken en meer dan 3000 opgenomen lezingen. 

Deze boeken en lezingen vormen het fundament waarop de Brug naar Vrijheid is gebouwd. In vele gevallen gaf dhr. Hubbard een reeks lezingen meteen na de uitgave van een nieuw boek om een verdere uitleg te geven en inzicht te verschaffen in die mijlpalen. 

Terwijl L. Ron Hubbard’s boeken samenvattingen van doorbraken en conclusies bevatten zoals ze tijdens de ontwikkeling van onderzoek verschenen, geven de lezingen een lopend van dag tot dag verslag van het onderzoek en leggen ze de gedachten, conclusies, testen en demonstraties uit die daarbij gebruikt werden. In dit opzicht zijn ze een compleet overzicht van het gehele spoor van onderzoek en verschaffen niet alleen de belangrijkste doorbraken van Dianetics en Scientology, maar ook waarom en hoe hij hiertoe kwam.

L. Ron Hubbard’s nalatenschap komt echter nog het best tot uiting in de wonderen van zijn technologie en het feit dat zijn miljoenen vrienden die technologie verder de eeuwigheid in dragen. Zowel de wonderen als zijn vrienden nemen dagelijks in aantal toe.

Kom meer te weten over L. Ron Hubbard’s boeken en lezingen over Dianetics en Scientology bij Bridge Publications en New Era Publications.