Scientology Antwoorden
door L. Ron Hubbard
(vervolg)

De wereld neigt nieuwe dingen aan te vallen en Scientology heeft haar portie van groepen met gevestigde belangen en overheden wel gehad, maar komt toch uiteindelijk, zonder verbitterd te zijn, uit elk conflict als overwinnaar tevoorschijn.

Er kwamen diverse interessante resultaten uit het beoefenen van Scientology voort. Iemands intelligentie neemt toe en iemands vermogen om zijn problemen aan te pakken, wordt merkbaar verbeterd.

Men hoeft Scientology niet lang te bestuderen om te weten dat men niet dood hoeft te gaan om erachter te komen wat men is of waar men heen gaat na de dood, want iemand kan dit zelf ervaren, zonder overreding, hypnose of zonder er in te “geloven”.

Als je jezelf naar de Waarheid richt, hebben de schaduwen die je vasthouden de neiging te verdwijnen.

Scientology is met name anders omdat men er niet in hoeft te geloven om het te laten werken. Haar waarheden zijn van de orde van grootte van “Is dit zwart?” “Is dit wit?” Je kunt voor jezelf uitmaken of iets zwart is als het zwart is en dat iets wit is als het wit is. Er zijn geen trucjes of logica nodig om iets te bewijzen en Scientologists vragen aan andere mensen alleen om het voor zichzelf te bekijken.

Daarom kan Scientology net zoals de wetenschap, positieve, onveranderlijke resultaten bereiken. Uitgaande van dezelfde omstandigheden krijgt men altijd dezelfde resultaten. En uitgaande van dezelfde omstandigheden kan iedereen dezelfde resultaten behalen.

Wat er is gebeurd, is dat het bijgeloof aan de spirituele studies is onttrokken. En vandaag de dag is dat een heel aanvaardbare toestand voor de Mens.

De ultieme vrijheid hangt van de ultieme Waarheid af. Waarheid is niet wat mensen zeggen dat het is, het is wat het is. En Waarheid, en dat is heel opmerkelijk, bevrijdt mensen, net zoals filosofen dat al eeuwenlang hebben gezegd.

Wat de filosofen echter niet zeiden, was hoe vrij men nu eigenlijk kon worden. En dat is de verrassing die in Scientology voor iedereen is vervat die de Weg naar de Waarheid bewandelt – men kan totaal vrij zijn.

Natuurlijk is dit geen leuk nieuws voor de persoon die slaven wil en de fascistische, kapitalistische en zelfs de wat meer liberale overtuigingen verbieden dat volkomen, want wie kan er nu machthebber zijn, zo denken ze, als geen enkele slaaf zijn ketenen draagt? Ze slaan de plank volledig mis, want wie moet er zo nodig meester zijn?

Als je jezelf naar de Waarheid richt, hebben de schaduwen die je vasthouden de neiging te verdwijnen.

En als je ten slotte voor jezelf, vanuit je eigen ervaring weet dat Scientology de antwoorden heeft, en als je ze hebt toegepast, dan heb je het resultaat waar alle filosofen, geleerden, wijzen en bevrijders altijd van hebben gedroomd – en ben je ook nog eens vrij.

Scientology is waar voor jou in de mate dat je ervanaf weet. Degenen die er alleen de naam maar van kennen, reageren al op de hoop die ze biedt. Naarmate men op de weg voortgaat, krijgt men er steeds meer kennis over en is men steeds meer vrij. In tegenstelling tot de vele beloften die er aan de Mens zijn gedaan en die ervoor zorgden dat hij bevreesd werd voor teleurstellingen, komt Scientology gewoon over de brug. De weg kan moeilijk of de weg kan makkelijk zijn, maar Scientology doet uiteindelijk alles wat ze belooft dat ze kan.

En dat is het nieuwe eraan en daarom groeit ze ook. Geen enkele andere religie die de Mens ooit was gegeven, kwam over de brug. Ze wachtten allemaal tot na het einde om hem zijn harp of zijn nirwana te laten vinden.

Voor het eerst in al die eeuwen is er iets wat in dit leven de antwoorden op die eeuwige vragen geeft en ons ook nog eens onsterfelijkheid levert.