Criminon:
Het Herstellen van Eergevoel en Zelfrespect

Een verslag over de invloed van De Weg naar een Gelukkig Leven zou niet volledig zijn zonder enkele woorden te wijden aan het reclasserings­programma voor criminelen dat gebruikmaakt van het boekje. Dit programma, dat bekendstaat als Criminon (zonder criminaliteit), is gebaseerd op de ontdekkingen van dhr. Hubbard aangaande de oorzaak en het voorkomen van criminaliteit, ontdekkingen die hij deed gedurende de tijd dat hij, aan het einde van de jaren 1940, als vrijwilliger bij de politie van Los Angeles werkte. “Als je een crimineel wilt rehabiliteren,” schreef hij, “hoef je slechts in zijn verleden te kijken en erachter te komen wanneer hij zijn persoonlijk eergevoel kwijtraakte. Rehabiliteer dat punt en je hebt geen crimineel meer.” Met dhr. Hubbard’s De Weg naar een Gelukkig Leven en belangrijke principes ontleend aan de fundamentele gegevens van Scientology, krijgt Criminon dit voor elkaar.

Nogmaals, dit programma is uniek. Net zoals bij Narconon steunt het niet op drugs of bestraffing, maar wordt er eerder een beroep gedaan op wat dhr. Hubbard beschreef als de fundamentele goedheid in ieder mens. Hoewel een dergelijke aanpak onrealistisch lijkt onder geharde criminelen, spreken de resultaten voor zich. Criminon heeft haar hoofdkwartier in Los Angeles en levert zowel schriftelijke cursussen als cursussen direct in gevangenissen. Daarnaast levert zij in ieder type gevangenis: zwaarbewaakte gevangenissen, normaal bewaakte gevangenissen, huizen van bewaring en jeugdgevangenissen.

In een van die programma’s voor jeugdige delinquenten, waar 80 procent van alle jeugdige criminelen regelmatig opnieuw gearresteerd werden, keerde Criminon deze trend totaal om. Dat wil zeggen, 90 procent van diegenen die de cursus van De Weg naar een Gelukkig Leven voltooide, werd niet opnieuw gearresteerd. Het was dus niet voor niets dat Daniel O. Black, hoofd reclassering van de jeugdrechtbank van Butler County in Greenville, Alabama, verklaarde: “Het systeem van jeugdrechtspraak heeft dringend behoefte aan een bruikbaar, op de samenleving afgestemd startprogramma. De Weg naar een Gelukkig Leven voorziet in die behoefte. Wij beginnen met de grondbeginselen: een stevig fundament van normen en waarden gebaseerd op eerlijkheid, integriteit en vertrouwen; dat is De Weg naar een Gelukkig Leven.”

Er is aanzienlijk meer over te vertellen, wat net zo indrukwekkend is. Er zijn geen woorden om duidelijk genoeg te omschrijven wat het betekent om getuige te zijn van “de transformatie van een crimineel in een menselijk wezen”, schrijft een gevangenbewaarder na de implementatie van het Criminon-programma in Mexicaanse gevangenissen. En ook die bewering staat absoluut niet op zichzelf. Sterker nog, Criminon levert haar programma momenteel in meer dan 1500 gevangenissen in zo’n vijftig landen en de resultaten worden op soortgelijke wijze met ontzag bekeken.

Resultaten van een studie naar de criminele activiteiten voor en na het doen van het Criminon-programma

Voor

2 jaar later

Om slechts een klein deel ervan te noemen: de beruchte, superzwaarbewaakte gevangenis Leeuwkop in Zuid-Afrika zag een recidivepercentage van 90 procent sterk teruglopen naar nauwelijks 2 procent na de implementatie van het Criminon-programma. Bovendien daalde het alom aanwezige geweld in de celblokken tot vrijwel niets. De cijfers zijn al net zo treffend in de Indonesische gevangenissen – doorgaans hoge recidivecijfers dalen op dezelfde wijze sterk tot 2 procent – waarna Indonesië de implementatie van het Criminon-programma aanbeval bij alle buurlanden. Dan is er ook nog Rwanda, waar een recidivepercentage van 60 procent daalde tot nul en waar reclasseringsambtenaren regelmatig degenen die het Criminon-programma met succes hebben voltooid, aanzien voor gevangenbewaarders “vanwege de manier waarop ze zich gedragen”.

Alles bij elkaar hebben meer dan honderdduizend gevangenen met succes meegedaan aan het Criminon-programma en leiden zij sindsdien een misdaadvrij leven. Wat deze voormalige gevangenen alles bij elkaar vertegenwoordigen, is niets minder dan alles wat L. Ron Hubbard al lang beweerde – namelijk en zeer oprecht: ondanks alle tekortkomingen van de mens, zijn geweld en ontaarding, is de mens niettemin in wezen goed en dus, zoals hij ons verder vertelt:

“Waar de mens ook naar streeft, waar hij ook maar aan werkt, wat hij ook doet, het goede wat hij doet weegt zwaarder dan het kwaad.” 

Voor de volledige informatie over De Weg naar een Gelukkig Leven, zie het deel uit de L. Ron Hubbard Serie: Filantroop: Herstellen van Eer & Zelfrespect.