Narconon:
Drugsrehabilitatie

Naast L. Ron Hubbard’s Reinigingsprogramma is er zijn veel verder gaande afkickprogramma, dat niet alleen de mentale en geestelijke kwelling vanwege drugs aanpakt, maar ook datgene wat in de eerste plaats tot het gebruik ervan leidde; want als dat probleem niet wordt opgelost, zit iemand voor eeuwig met de oorspronkelijke toestand opgescheept waarvoor drugs een “oplossing” waren. Eveneens uniek in het afkickprogramma van dhr. Hubbard – en zeer belangrijk wanneer men de invloed van opiaten en crack (de rookbare variant van cocaïne) in beschouwing neemt – was zijn manier om de afkickverschijnselen te elimineren. Dit probleem van afkickverschijnselen, dat van oudsher werd opgelost door eenvoudig de ene verslaving door een andere te vervangen (bijvoorbeeld methadon als vervangend middel voor heroïne), had het afkicken van hardcore verslaafden lange tijd in de weg gestaan. Niet dat er überhaupt veel voor zwaarverslaafden was gedaan, want in tegenstelling tot de gelegenheidsgebruiker heeft de langdurig verslaafde zelden de middelen om te betalen voor wat doorgaat voor behandeling in de doorsnee afkickkliniek. Hoe dan ook, met dhr. Hubbard’s combinatie van voedingssupplementen, therapeutische oefeningen en lichaamsbeweging, is de nachtmerrie van de zware afkickverschijnselen verleden tijd.

Tegenwoordig worden de afkickmethoden van L. Ron Hubbard in zo’n vijftig landen gebruikt en worden ze door tienduizenden verslaafden die anders verloren waren geweest, als de reden gezien voor het verhelpen van hun drugsverslaving. In het bijzonder zijn zijn methoden de steunpilaar van een internationaal netwerk voor drugsrehabilitatie dat bekendstaat als Narconon. Het netwerk strekt zich uit over de gehele wereld en wordt alom geprezen voor het feit dat Narconon voortdurend aantoont dat het ten minste drie keer zoveel succes heeft als welk ander afkickprogramma voor drugsverslaafden dan ook. Bovendien zijn diegenen die het programma met succes hebben doorlopen, niet alleen vrij van drugs, maar begaan ze ook geen zware delicten meer. Ook al lijkt de kwestie op een bepaalde manier voor de hand liggend, dat is ze zeker niet. Een invloedrijke studie onthulde dat 73 procent van de drugsverslaafden ook nog eens drugs verkochten. Na het voltooien van een ander afkickprogramma voor drugsverslaafden, ging 37,9 procent door met het handelen in drugs. Bij een vergelijkbare groep verslaafden die het Narconon-programma hadden voltooid, was er niemand meer die nog in drugs handelde. En terwijl andere programma’s drugsgerelateerde overvallen met 32,3 procent wisten te verminderen, pleegden degenen die het Narconon-programma hadden voltooid dit soort misdrijven helemaal niet meer.

Het is dan ook geen wonder dat het Narconon-programma door de prestigieuze Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (Commissie ter Beoordeling van Afkickfaciliteiten) erkend is als de standaard voor alle afkickprogramma’s. De Narconon-materialen en het Narconon-programma zijn uitsluitend gebaseerd op de technologie voor het laten afkicken van drugsverslaafden van L. Ron Hubbard en helpen duizenden hardcore verslaafden om zich te bevrijden van de verslaving aan drugs.

Voor de volledige informatie over dhr. Hubbard’s oplossingen voor de drugsepidemie, zie het deel uit de L. Ron Hubbard Serie: Filantroop: Rehabiliteren van een Gedrogeerde Samenleving.

Narconon Arrowhead bij Lake Eufaula in Oklahoma: het centrum van het internationale netwerk van Narconon is niet alleen het grootste behandelingscentrum ter wereld, maar biedt ter plekke ook training in de rehabilitatiemethoden van L. Ron Hubbard aan afkickprofessionals uit zo’n twintig landen