Applied Scholastics:
Een Renaissance in Onderwijs

Door de inspanningen van Applied Scholastics International, een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor de verbetering van het onderwijs over de gehele wereld, wordt L. Ron Hubbard’s Studietechnologie tegenwoordig in zo’n zeventig landen toegepast. Het wordt ook gebruikt tijdens volledige leerplannen en in volledige schoolsystemen. En ook, alles bij elkaar genomen, hebben nu meer dan dertig miljoen studenten deelgenomen aan verbeteringsprojecten van Applied Scholastics, in alle gebieden die voorheen de doodlopende weg van het westerse onderwijs vertegenwoordigden.

Hier volgen slechts een paar van de resultaten om te laten zien wat er loskwam toen de technologieën voor leren en geletterdheid van dhr. Hubbard op de voorgrond traden: een onderzoek in een schooldistrict in Los Angeles onthulde dat de woordenschat en het begrip een gemiddelde vooruitgang lieten zien van 1,6 jaar na slechts tien uur onderricht in de Studietechnologie; en om het gewoon maar heel direct te zeggen, één student boekte een vooruitgang van meer dan vijf jaar in testuitslagen na slechts twintig uur onderricht. Instructeurs rapporteerden verder een algemene verbetering van het vermogen van de student om te leren en te lezen en een geheel onverwachte verbetering van het gedrag in de klas.

Bij een onderzoek in Arizona werden leerlingen die de Studietechnologie toepasten, aan het begin van het schooljaar getest en zes maanden later opnieuw. De resultaten waren al net zo verbazingwekkend, met standaard leestests die een gemiddelde vooruitgang lieten zien van twee lesjaren in begrip en woordenschat. Deze vooruitgang, die vier maal hoger was dan verwacht, is vooral opmerkelijk omdat er geen sprake was van individuele begeleiding.

In Zuid-Afrika werd in een klas kansarme middelbareschoolleerlingen door gebruik van de onderwijskundige methoden van dhr. Hubbard, een vooruitgang geboekt die al even opmerkelijk was. Aan het einde van het schooljaar slaagde maar liefst 91 procent van de leerlingen voor het landelijk examen. Terwijl bij een controlegroep zonder de Studietechnologie, slechts 27 procent slaagde voor hetzelfde examen.

In Puebla State, Mexico, kregen zwakke leerlingen vijf weken lang les in het toepassen van de Studietechnologie. Meteen daarna scoorden ze drie keer beter dan het landelijk gemiddelde, wat de Minister van Onderwijs deed besluiten het Studietechnologieprogramma landelijk in te voeren en leraren door het ministerie zelf op te laten leiden.

In scholen met leerlingen met veel leerproblemen in de wijk Compton van Los Angeles, leidde de Studietechnologie van dhr. Hubbard eveneens tot een ommekeer: wat gewoonlijk in twee schooljaren werd bestudeerd, werd in slechts twintig tot veertig uur deeltijdstudie gedaan, en dat nog wel door ongehoorzame en vrijwel ongeletterde leden van straatbendes.

De doelstelling, zoals door L. Ron Hubbard verwoord, is het veroorzaken van een bekwaamheid in het gebruiken en construeren van taal, zodat studenten concepten en gedachten helder en duidelijk kunnen overbrengen. Onnodig te zeggen dat het tegenovergestelde helaas maar al te vaak het geval is: hele generaties blijven zitten zonder enig echt concept van wat er op een gedrukte pagina staat of van de wezenlijke kracht van woorden. Maar als we in ogenschouw nemen wat dhr. Hubbard ons heeft nagelaten, ziet de toekomst er inderdaad hoopgevend uit; vandaar zijn samenvattende en hartstochtelijke opmerking: “Laten we jonge mensen in staat stellen een leven lang plezier te beleven aan leren en aan de liefde voor het geschreven woord.” 

Voor de volledige informatie over dhr. Hubbard’s oplossingen op het gebied van onderwijs, zie het deel uit de L. Ron Hubbard Serie: Filantroop: Onderwijs, Geletterdheid & Beschaving.

De Trainingsfaciliteit van Applied Scholastics International aan Spanish Lake, Missouri: in het centrum van een wereldwijde beweging van en voor het gebruik van Studietechnologie, verkrijgen toponderwijzers uit alle academische gebieden de tools van dhr. Hubbard voor leren en geletterdheid. Omdat deze leraren op hun beurt collega’s trainen, wordt hiermee door miljoenen mensen de visie van L. Ron Hubbard waargemaakt om “de complete neergang van het westerse onderwijs” om te keren.