Writers & Illustrators of the Future

Hoewel De Slag om de Aarde en Mission Earth de laatste romans van L. Ron Hubbard waren, betekende dit zeker niet het einde van zijn levenslange betrokkenheid bij de kunst van het schrijven. Vele jaren eerder had hij als voorzitter van de afdeling New York van het American Fiction Guild al ononderbroken gelobbyd ten behoeve van nieuwe schrijvers, waarbij hij zijn best deed om hen als nieuwelingen toe te laten treden tot de gelederen van het Gilde. Hij schreef educatieve artikelen voor verschillende vakbladen en hielp op andere manieren de nieuwe of nog niet gepubliceerde auteur zijn plaats te veroveren in een van oudsher gesloten markt.

Eind 1983 verklaarde dhr. Hubbard: “Ik heb de aanzet gegeven tot een wijze waarop nieuwe en aankomende schrijvers een kans hebben om hun creatieve inspanningen te laten zien en erkend te krijgen.” Daarmee kondigde hij zijn Writers of the Future (Schrijvers van de Toekomst) Wedstrijd aan. De Writers of the Future Award, in het leven geroepen om nieuwe schrijvers van sciencefiction te inspireren, is uitgegroeid tot de meest gerenommeerde prijs op dat gebied. Het is tegenwoordig het grootste, meest succesvolle en overduidelijk het meest invloedrijke medium voor ontluikend nieuw talent in de wereld van de hedendaagse fictie. De enige voorwaarde om mee te dingen – een weerspiegeling van dhr. Hubbard’s zorg voor de jonge kunstenaar – is dat geen enkel werk van de kandidaten eerder gepubliceerd mag zijn geweest. Om deskundigheid bij het selecteren van de winnaars te garanderen, behoren de juryleden tot de allerberoemdste namen in de speculatieve fictie, zoals: Larry Niven, Orson Scott Card, Robert Silverberg, Frank Herbert, Jerry Pournelle, Frederik Pohl, Jack Williamson en Anne McCaffrey.

L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future: The First 25 Years bevat de geschiedenis van een wedstrijd die in het leven werd geroepen om nieuwe generaties van fantasierijke auteurs aan te moedigen 

Aangezien de carrière van dhr. Hubbard begon in een tijd waarin populaire fictie van gedetailleerde illustraties werd voorzien, lag het voor de hand dat hij ook de ervan vergezeld gaande Illustrators of the Future Wedstrijd zou inspireren. Deze wedstrijd werd in het leven geroepen om de speculatieve-fictie-kunstenaar aan te moedigen en voorziet de winnaars zowel van geldprijzen als van publicaties in de jaarlijkse bloemlezing: L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future.

Diegenen die bij de Writers of the Future Wedstrijd ooit een prijs hebben gewonnen, hebben op het lezersveld een onuitwisbare indruk achtergelaten. Die bloemlezing is het best verkochte werk in zijn soort en is een springplank naar de publicatie van meer werk. Als bewijs hiervan moge dienen dat deelnemers aan de Writers of the Future Wedstrijd in Amerika de boekenplanken hebben voorzien van zo’n 1000 toonaangevende romans en 3500 korte verhalen. Winnaars van de wedstrijd voor illustratoren hebben eveneens meer dan 1000 publicaties opgesierd met fantasierijke afbeeldingen en hebben meer dan een miljoen tekeningen gepubliceerd. Winnaars van de wedstrijd hebben verder uit het gehele lezersveld meer dan vijftig belangrijke prijzen gewonnen, waaronder verschillende Hugo Awards en Nebula Awards – om nog maar niet te spreken over de National Book Awards en financiële toelagen vanuit het National Endowment for the Arts. Met meer dan een derde van alle winnaars van de Writers of the Future die zijn doorgestroomd naar een professionele carrière als schrijver, hebben we hier dus inderdaad datgene wat L. Ron Hubbard voor ogen had toen hij deze wedstrijd in het leven riep voor nieuwe en veelbelovende schrijvers en illustratoren. 

De Ceremonie van de Jaarlijkse Prijsuitreiking van de Writers and Illustrators of the Future Wedstrijd van L. Ron Hubbard, gehouden in Hollywood, Californië