De Literaire Nalatenschap

“De kunstenaar wordt als iemand beschouwd die dingen start”, schreef L. Ron Hubbard aan het begin van zijn wedstrijd, “De kunstenaar introduceert levensenergie in een cultuur.” Hoewel hij doelde op toekomstige schrijvers, zijn deze gevoelens zeker van toepassing op hemzelf. Vandaag de dag zijn er zo’n driehonderd miljoen fictie- en non-fictieboeken van L. Ron Hubbard in omloop. Aangezien nieuwe generaties zijn werken ook zullen ontdekken, zal dit aantal alleen nog maar toenemen. Hij heeft hoe dan ook zijn stempel gedrukt. Stephen V. Whaley, professor Engels en vreemde talen, verklaarde: “Zonder enige twijfel is L. Ron Hubbard een van de meest productieve en invloedrijke schrijvers van de 20e eeuw.”

Als bewijs daarvan werden aan de meeste van zijn werken prijzen van literaire organisaties toegekend, zoals de Franse Nationale Vereniging voor Cultuur, de Franse Kunstacademie, het Europese Prestige Comité en een Award voor Uitmuntendheid van de Schrijversvereniging van de Verenigde Naties. Als erkenning van L. Ron Hubbard’s literaire nalatenschap is er ook de Charlie Award van de Hollywood Arts Council, die in feite een geheel nieuwe prijzencategorie inhoudt ter bevestiging van wat de Writers of the Future betekent voor de denkbeeldige fictie in het algemeen. Als verder bewijs van de literaire status van dhr. Hubbard, is er de buitengewoon grote en diverse groep lezers – letterlijk uit alle lagen van de samenleving, in meer dan honderd landen en in elke grote taal op aarde. Ten slotte, en met nogmaals een blik op de toekomst, zijn er de talloze colleges en universiteiten waar studenten zijn werk bestuderen en er daardoor naar streven om, zoals hij het zo gepassioneerd beschreef:

“Te schrijven, te schrijven en nog eens te schrijven. En nooit wegens vermoeidheid, tijdgebrek, lawaai of wat dan ook van de koers af te dwalen.” 

Voor de volledige informatie over dhr. Hubbard’s literaire nalatenschap, zie de delen uit de L. Ron Hubbard Serie: Schrijver: Vormgeven aan Populaire Fictie; Literaire Correspondentie: Brieven & Dagboeken; en Poëet/Dichter: De Esthetica van Poëzie.