Vrijheidsstrijder: Artikelen & Essays

In Vrijheidsstrijder staan vierenveertig essays die laten zien hoe L. Ron Hubbard aankijkt tegen die dingen waardoor de aarde in de 21e eeuw wordt geplaagd – het “hoe” en “waarom” en wat we eraan kunnen doen. Hierin staat ook het indringende essay van dhr. Hubbard: “Krachtige Stemmen in het Land.”

De natie mag zich gelukkig prijzen dat er mannen zijn met de gave om naderend onheil te zien en de moed om te spreken.

– L. Ron Hubbard

INHOUD OMVAT ONDER ANDERE
 • Een Introductie tot L. Ron Hubbard
  • » Krachtige Stemmen in het Land
 • Over de Overheid
  • » Vaderlandsliefde
  • » Over het Schrijven naar Regeringen
  • » Overheid en Rebellie
  • » Het om Zeep Helpen van de Grondwet
  • » Gezamenlijk kun je Winnen
  • » Een Overheid die de Grondwet aan zijn Laars lapt
  • » Grondwetten
  • » Het Ontstaan van Totalitarisme
 • Over Rechtspraak & Jurisprudentie
  • » Snelle Rechtspleging
  • » Rechtspleging
  • » Rellen
  • » Het Amerikaanse Ministerie van Justitie versus Amerikanen
 • Over de Economie
  • » Economie
  • » Economie – Oorlog en Belasting
 • Over de Ondermijning door de Psychiatrie
  • » Waarom Scientology wordt aangevallen door Groepen die als Dekmantel fungeren voor de Psychiatrie
  • » Druïdisme en Psychiatrie
  • » Het Terrorisme van Tegenwoordig
  • » Pijn-Drugs-Hypnose
  • » Mislukkingen
  • » Diploma’s
  • » Psychologie en Psychiatrie, de Speekselwetenschappen
  • » De Geplande Revolutie
  • » Speekselwetenschappen
  • » Controle-“Wetenschappen”
  • » De Emotieloze Persoonlijkheid
  • » Kwakzalverij en Oplichterij
  • » Hoe Gelijk te krijgen bij een Meningsverschil
  • » Criminaliteit en de Psychiatrie
  • » Onze Bedoelingen
  • » De Onverlaten Heulen Samen
  • » Waar de Beschaving in Gebreke blijft
  • » De Strijd voor Vrijheid
  • » Drugsproblemen
  • » Ingewikkelde Termen
  • » Goed zijn
  • » Drugsverslaving
  • » Cultuurvernietiging
  • » Restanten uit Oude Tijden
  • » Criminelen en de Psychiatrie
  • » Het Criminele Verstand en de Psychiaters
  • » De Oorzaak van Criminaliteit
 • Onderzoek van de Menswetenschappen
  • » Een Samenvatting van Scientology voor Wetenschappers
 • Comité voor de Rechten van de Mens
De L. Ron Hubbard Serie, De Complete Biografische Encyclopedie, is verkrijgbaar bij Bridge Publications en New Era Publications.